ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Фізична особа-підприємець Ларкіна Світлана Олександрівна, (ІПН 2572001504) іменована «Адміністрація», з однієї сторони, та фізична особа, яка замовляє послуги на сайті https://www.aesthetic-integral.com, в подальшому – «Користувач», надалі іменуються «Сторони», окремо – «Сторона», уклали даний Публічний договір про надання послуг (далі – «Договір») про наступне:

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України.

 

1.2. Визначення термінів:

1.2.1. Сайт Aesthetic Integral – онлайн-платформа, що надає можливість придбання квитків на Заходи, а також платний і / або безкоштовний доступ до перегляду матеріалів в електронному вигляді розділу «Навчальні матеріали», призначених для інформування та / або самоосвіти фахівців з вищою медичною освітою (лікувальна справа, педіатрія, стоматологія), що працюють в сфері естетичної медицини. Адреса сайту http://aesthetic-integral.com .

 

1.2.2. Адміністрація – ФОП Ларкіна Світлана Олександрівна, яка є власником сайту http://aesthetic-integral.com.

 

1.2.3. Послуги – надання можливості придбання квитків на Заходи, а також платного і / або безкоштовного доступу для перегляду матеріалів в електронному вигляді розділу «Навчальні матеріали» Сайту Aesthetic Integral, призначених для інформування та / або самоосвіти фахівців з вищою медичною освітою (лікувальна справа, педіатрія, стоматологія), що працюють в сфері естетичної медицини. Послуги надаються Користувачу, який зареєструвався та оплатив їх отримання на Сайті Aesthetic Integral.

 

1.2.4. Продавець – юридична або фізична особа, яка розмістила на сайті http://aesthetic-integral.com інформацію про Послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про послуги. Відповідальність за надану інформацію про Послугу несе Продавець. У разі, якщо Адміністрація не є Продавцем, то двосторонні відносини між Адміністрацією і Продавцем регулюються окремим договором.

1.2.5. Користувач – фізична особа, яка є фахівцем з вищою медичною освітою (лікувальна справа, педіатрія, стоматологія), що працює в сфері естетичної медицини, що володіє повною дієздатністю, яка зареєструвалася на сайті Aesthetic Integral для можливості користування Послугами платформи. При реєстрації Користувача на сайті Aesthetic Integral є обов’язковим прикріплення диплома про освіту (при необхідності документа, що підтверджує зміну прізвища) Відповідальність за правдивість інформації про себе несе Користувач. Реєстрація на сайті проводиться одноразово. Після реєстрації користувач отримує доступ до «Особистого кабінету». Далі для можливості оформлення Замовлень достатньо увійти в «Особистий кабінет», використовуючи Ваш індивідуальний пароль. В «Особистому кабінеті» є доступ до перегляду придбаних Матеріалів.

 

1.2.6. Корпоративний клієнт – юридична або фізична особа, яка є представником або співробітником спільноти або компанії, що працюють в сфері естетичної медицини. Корпоративний клієнт купує у Адміністрації спеціальні дисконтні промокоди і надалі поширює їх на своїх умовах серед членів / клієнтів своєї спільноти / компанії, що відповідають вимогам п.1.2.5. про Користувача на Сайті Aesthetic Integral. Для отримання послуги на сайті Aesthetic Integral, із застосуванням спеціального промокоду зі знижкою від Корпоративного клієнта, фахівець повинен реєструватися на сайті Aesthetic Integral. Користувач, який використовує промокод Корпоративного клієнта, володіє всіма правами і обов’язками Користувача сайту Aesthetic Integral.

 

1.2.7. Замовлення – заявка Користувача на придбання Послуги здійснюється за допомогою натисканням на посилання «У кошик» у відповідному розділі з описом конкретного Матеріалу або Заходу. Замовлення здійснюється за умови проведення реєстрації та модерації (перевірки) диплому про освіту, у відповідності до умов п. 5.6. даного Договору.

 

1.2.8. Захід – культурний, науковий, освітній, розважальний захід, а також будь-яка інша подія, відвідування якого можливо тільки по пред’явленню спеціального документа – білету (електронного білету).

 

1.2.9. Білет (електронний білет) – документ, що посвідчує право Користувача на участь в Заході та містить коротку інформацію про Захід.

 

1.2.10. Спікери (Експерти) – фахівці, експерти, лідери думок з різних питань естетичної медицини, а також питань, пов’язаних з організацією послуг в естетичній медицині. Думка Адміністрації Сайту Aesthetic Integral може не збігатися з експертною думкою Спікера (Експертів).

 

1.2.11. Матеріали – відеозапис заходів, доповідей, вебінарів, лекцій, відеоуроків і інші формати подачі освітньої інформації, які містять експертні думки Спікера (Експертів) за різними напрямками естетичної медицини, публічне обговорення Матеріалів, а також обмін професійним, в тому числі практичним досвідом. Доступ до Матеріалів може здійснюватися на платній і безоплатній основі. Матеріали призначені тільки для особистого використання Користувачем. Передача третім особам, тиражування та розповсюдження інформації, отриманої Користувачем в якості Послуги (платній або безкоштовній), придбаної на Сайті Aesthetic Integral, заборонена.

 

1.3. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для усіх Користувачів, які замовляють послуги за даним Договором. Даним Договором визначаються порядок та умови надання Послуг Користувачу.

 

1.4. Свідченням повного і безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладення цього Договору є момент реєстрації на сайті Aesthetic Integral.

 

1.5. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

1.6. Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку, вносити зміни до цього договору. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку змісту цієї Угоди на наявність змін.

 

1.7. Адміністрація може не розділяти точку зору Спікера (Експерта), твердження та інформацію, що міститься в Матеріалах, а також не несе відповідальності за їх наукову обґрунтованість, достовірність і законність використання інформації. Відповідальність за надану інформацію в Матеріалах несе Спікер (Експерт).

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Адміністрація бере на себе зобов’язання з організації та функціонування роботи Сайту Aesthetic Integral, на умовах визначених даним Договором.

 

2.2. Вартість Послуг та інформація щодо пропонованих Матеріалів та Заходів публікується Адміністрацією на сайті Aesthetic Integral.

 

2.3. Факт оформлення Користувачем Замовлення здійснюється шляхом натискання на посилання «У кошик» і рахується акцептом (прийняттям) даного Договору та означає згоду Користувача з умовами придбання Матеріалів або Білету на Захід.

 

2.4. Оформлення Замовлення і оплата Послуги Користувачем підтверджує, що він ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

 

2.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Користувачем в результаті використання (в тому числі внаслідок свого помилкового трактування або нерозуміння) інформації, викладеної в цьому договорі і на Сайті Aesthetic Integral.

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувач погоджується на передачу Адміністрації своїх персональних даних відповідно до умов цього Договору в обсязі, необхідному для реєстрації на сайті Aesthetic Integral, оформлення Замовлення і надання Послуги, а саме: ПІБ, країна, місто, телефон, e-mail, освіта (країна та назва навчального закладу, роки навчання, факультет, спеціалізація на даний час), фотокопія диплому про освіту, а також при необхідності копія свідоцтва про укладання шлюбу або документ про зміну прізвища або імені.

 

3.2. Користувач підтверджує надання Адміністрації згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-V та інших нормативно-правових актів України, що стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником і розпорядником якої є Адміністрація (або треті особи, пов’язані з Адміністрацією договірними відносинами з надання Послуг на сайті).

 

3.3. Метою обробки персональних даних є надання Послуг за цим Договором, а також інші пов’язані з цим цілі.

 

3.4. Користувач надає Адміністрації право на передачу (поширення) своїх персональних даних співробітникам Адміністрації та / або третім особам для здійснення діяльності з метою обробки даних і надання послуг, вказаних в цьому Договорі. Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних в будь-яких комп’ютерних та / або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних в будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності з метою обробки даних, згідно з цим Договором.

 

3.5. Адміністрація зобов’язується забезпечити конфіденційність і безпеку персональних даних Користувача при їх обробці. Співробітники Адміністрації здійснюють обробку персональних даних Користувача виключно в зв’язку з виконанням їх професійних обов’язків і зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових і трудових обов’язків.

 

3.6. Користувач зобов’язується надавати повну і достовірну інформацію про свої персональні дані для оформлення Замовлення та отримання Послуги. Користувач погоджується, що відповідальність за правильність наданої адреси електронної пошти, інформацію про освіту, а також інших даних, зазначених при реєстрації на сайті, несе Користувач. У разі виявлення неточності або недостовірності в персональних даних Користувача, наданих при реєстрації на сайті, Адміністрація залишає за собою право обмежити або повністю блокувати Користувачеві доступ до отримання Послуг.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація має право:

 

4.1.1. У будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни в структуру сайту Aesthetic Integral, доповнення або зміни в опис і вартість Послуг, навчальних Матеріалів та Заходів.

 

4.1.2. У будь-який час призупинити роботу Сайт Aesthetic Integral з метою модифікації програмного забезпечення, виправленні помилок і збоїв, для проведення профілактичних робіт, запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту або ресурсів, пов’язаних з діяльністю сайту Aesthetic Integral.

 

4.1.3. Адміністрація залишає за собою право повного припинення надання Послуг у разі закриття цього проекту і припинення роботи Сайту Aesthetic Integral.

 

4.1.4. Обробляти персональні дані, надані Користувачем, на свій розсуд, в межах, які не суперечать законодавству України та цьому Договору.

 

4.1.5. Обмежити або відмовити Користувачеві в доступі до отримання Послуг, у разі порушення Користувачем положень цього Договору.

 

4.1.6. Відмовити Користувачу в наданні Послуги без повернення зробленої оплати, в разі виявлення недостовірної інформації про себе, зазначеної Користувачем при реєстрації на сайті Aesthetic Integral.

 

4.1.7. Адміністрація має право відмовити Користувачу в реєстрації на сайті Aesthetic Integral без пояснення причин.

 

4.1.8. Адміністрація / Продавець не несе відповідальності за затримки і збої, які виникли внаслідок поломок комп’ютерних, електричних або інших мереж, а також у разі відсутності у Користувача можливостей використання придбаної послуги.

 

4.2. Користувач має право:

 

4.2.1. Користуватися персональною сторінкою Aesthetic Integral відповідно до законодавства України та цим Договором.

 

4.2.3. Уточнювати інформацію, представлену на сайті Aesthetic Integral, за допомогою заповнення форми зворотного зв’язку на сайті, повідомлень в меседжерах, зазначених на Сайті Aesthetic Integral.

 

4.2.4. Вибирати будь-який спосіб оплати, з пропонованих на Сайті Aesthetic Integral.

 

4.2.5. Направляти відгуки або питання по роботі сайту на адресу електронної пошти сайту Aesthetic Integral: aesthetic.integral@gmail.com

 

4.3. Адміністрація зобов’язана:

 

4.3.1. Надавати Користувачу можливість отримати Послугу при дотриманні Користувачем всіх пунктів цього договору.

 

4.4. Користувач зобов’язаний:

 

4.4.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цього Договору до моменту Замовлення Послуг на сайті Aesthetic Integral та неухильно дотримуватися їх.

 

4.4.2. Надати достовірну інформацію про себе при реєстрації на Сайті Aesthetic Integral.

 

4.4.3. Самостійно ознайомитися з правилами оформлення Замовлення і проведення оплати за обрану Послугу.

 

4.4.4. Оплачувати у повному обсязі вартість обраних Послуг.

 

4.4.5. Не тиражувати, не надавати доступ іншим особам до перегляду Матеріалів Сайту Aesthetic Integral. Брати участь в Заході одноосібно.

 

4.4.6. Користувач зобов’язаний упевнитися в наявності можливостей користування придбаної послуги: наявність і якість інтернет-зв’язку для перегляду Навчальних Матеріалів і відвідування онлайн-заходів, можливість особистої присутності на очному Заході.

 

4.4.7. Користувач зобов’язаний нести персональну відповідальність за збереження конфіденційної інформації свого акаунту, включаючи пароль.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ОПЛАТА

5.1. Вартість Послуг на сайті встановлює Продавець при погодженні з Адміністрацією.

 

5.2. Користувач має право придбання квитків на Заходи, а також права доступу до перегляду Навчальних Матеріалів.

 

5.3. Замовлення Користувача на покупку Послуги здійснюється за допомогою натискання на посилання «У кошик» у відповідному розділі з описом конкретного Матеріалу або Заходу.

 

5.4. Вартість послуг на Сайті Aesthetic Integral вказується в Євро. Для громадян України оплата здійснюється в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день покупки Послуги. Для громадян інших країн кошти списуються в національній валюті власників карт за міжбанківським курсом на день оплати. Оплата може здійснюватися такими способами:

 

Платіжними картами Visa и MasterCard через платіжну систему WayForPay на сайті https://www.aesthetic-integral.com;

Платіжними картами Visa и MasterCard через платіжну систему LiqPay на сайті https://www.aesthetic-integral.com ;

Безготівкова оплата згідно виставленому рахунку-фактурі (тільки для громадян України).

5.5. Оплата визнається здійсненою в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи в розмірі 100% вартості Послуг або вартості Послуги з урахуванням застосованих акційних промокодів, відповідно до умов п.5.7. даного Договору.

 

5.6. Після перевірки легітимності документів, зазначених при реєстрації (в термін, що не перевищує 72 години) і зарахування грошових коштів на відповідний рахунок, в «Особистому кабінеті» Користувача з’являється інформація про придбаний Матеріал з посиланням для перегляду Матеріалу. Білет на обраний Захід Користувач отримує на електронну адресу, вказану при реєстрації на сайті.

 

5.7. Придбання Послуги по акції – Користувач може придбати Послугу зі знижкою при використанні спеціального промокоду, зазначеного в акційній пропозиції. Промокод повинен бути внесений при оформленні Замовлення в спеціальному рядку, до моменту оплати вартості Послуг. В такому випадку, підсумкова ціна Послуги враховує знижку по промокоду.

 

5.8. У разі придбання білету на Захід Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк квитка в разі такої необхідності. У разі, якщо Захід передбачає неіменний білет, то Користувач самостійно несе відповідальність за збереження білету. Адміністрація не несе відповідальності в разі копіювання білету Користувача і використання білету третіми особами.

 

5.9. Повернення придбаного білету на Захід можливо тільки в разі скасування або перенесення заходу, про що повинно бути повідомлено на Сайті Aesthetic Integral не пізніше ніж за 7 днів від раніше заявленої дати проведення заходу. Повернення грошових коштів здійснюється на картковий рахунок Користувача, з якого була проведена оплата послуги (при поверненні коштів може бути утримана комісія). Оплата за надання права доступу до перегляду придбаних Навчальних матеріалів поверненню не підлягає.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

7.3. Невідповідність отриманих Послуг очікуванням Користувача є його суб’єктивною оцінкою і не може розглядатися як предмет спору.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що виникли після підписання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов’язання повністю або частково, не могла ні передбачити, ні запобігти розумними методами (форс-мажор).

 

9.2. При настанні зазначених у попередньому пункті обставин Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов’язання за Договором, повинна сповістити про настання таких обставин в письмовому вигляді іншу Сторону протягом десяти календарних днів з дня виникнення таких обставин. Адміністрація має право це зробити шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://www.aesthetic-integral.com, що вважається письмовим повідомленням Користувача. При цьому термін виконання договірних зобов’язань продовжується на період дії таких обставин, але не більше ніж на шість місяців.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох сторін у разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Користувачем Послуги не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Реєстрація на сайті Aesthetic Integral вважається акцептом (прийняттям) Клієнтом умов цього договору.

 

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

ФОП Ларкіна С.О., Україна, Одeса.

тeл. +38 095 039 67 75

e-mail: aesthetic.integral@gmail.com